Samsung Wi-Fi, IR Remote Sensor, Power Button Board BN59-01362A for Samsung QN75Q70A / QN75Q70AAFXZA / QN55Q70AAFXZA

Regular price $24.95

Shipping calculated at checkout.

Quantity: 3

Part Number: BN59-01362A
Board Number:  BN59-01362A, WCA731M
Part Type: Wi-Fi, IR Sensor, Power Button Board
Part Usage: LED TV
TV Model Number: QN75Q70AAFXZA, QN75Q7DAAFXZA, QN65Q70AAFXZA,  QN55Q70AAFXZA
(SM-14) / GRSM-40,(41),(43) / GRSM(L)-36,37